«Aprenguem a llegir la publicitat» de Quilo Martínez

Análisis de los medios de comunicación y la publicidad

Aprenguem a llegir la publicitat

Quilo Martínez

portada libro «Aprenguem a llegir la publicitat»

EUMO Editorial, Estudis Universitaris de Vic, 1996.
Publicado en catalán.


Un llibre que lluny de tecnicismes i amb un llenguatge senzill, fa una anàlisi crítica del fenomen publicitari, des dels recursos visuals i lingüístics utilitzats per la publicitat, fins a les influències socials, mediambientals i humanes de la publicitat sobre l'individu.

Una bona ajuda per aprendre a llegir els anuncis amb objectivitat i per defensar-se dels possibles enganys publicitaris.


Un libro que, lejos de tecnicismos y con un lenguaje sencillo, hace un análisis crítico del fenómeno publicitario, desde los recursos visuales y lingüísticos utilizados por la publicidad, hasta las influencias sociales, medioambientales y humanas de la publicidad sobre el individuo.

Una buena ayuda para aprender a leer los anuncios con objetividad y para defenderse de los posibles engaños publicitarios.