«Els anuncis de la premsa. El món de la publicitat i la propaganda» de Quilo Martínez

Análisis de los medios de comunicación y la publicidad

Els anuncis de la premsa.
El món de la publicitat i la propaganda.

Quilo Martínez

portada libro

EUMO Editorial, Estudis Universitaris de Vic, 2004.
Publicado en catalán.


Llibre que parla del llenguatge de la publicitat i la propaganda impresa a Catalunya i en el qual Quilo Martínez aborda el capítol corresponentt a la Retórica de la imatge.

El llibre ha estat escrit conjuntament amb els professors Anna M. Torrent (Coord.), Margarida Bassols, José M. Ricarte, Anna Fajula i David Roca, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Francesca Bartrina de la Universitat de Vic; i Josep Rom i Joan Sabaté de la Universitat Ramon Llull.


Libro que habla del lenguaje de la publicidad y la propaganda impresa en Cataluña y en el que Quilo Martínez aborda el capítulo corresponendiente la Retórica de la imagen.

El libro ha sido escrito conjuntamente con los profesores Anna M. Torrent (Coord.), Margarita Bassols, José M. Ricarte, Anna Fajula y David Roca, de la Universidad Autónoma de Barcelona; Francesca Bartrina de la Universidad de Vic; y Josep Rom y Joan Sabaté de la Universidad Ramon Llull.